POST.11.09.2022.Jakich technik używać w kreatywnej pracy zespołowej

Jakich technik używać w kreatywnej pracy zespołowej?

 

Wiedząc jak ważna i istotna jest praca zespołowa, również, ta, która wymaga kreatywności, będziemy systematycznie na naszym blogu Prosto o marketingu i sprzedaży publikować techniki i narzędzie, które ułatwią i udoskonalą ten proces.

Brainwriting

W ciszy każdy z uczestników zapisuje pomysły wraz z ich modyfikacją. Każdy otrzymuje także kartkę z tabelką mającą 5 kolumn.
W górnym wierszu wypisują swoje pomysły, kiedy to zrobią, podają kartkę do uczestnika siedzącego obok, który wypisuje obok modyfikacje do tych pomysłów. Dzięki czemu uczestnicy budują-tworzą – rozwijają pomysły na podstawie pomysły innych.

Antyproblem


Pomocne w wychodzeniu poza schematyczne odpowiedzi.
Dobrze na początek sformułować pytania w negatywny sposób i obrócić je w przeciwieństwo problemu.


Uczestnicy identyfikują i zapisują czynniki, które wpływają negatywnie na daną sytuację i tworzą ich przeciwieństwa-pozytywne pomysły.

HOW MIGHT WE 
Przy powstawaniu pomysłów można użyć tej techniki jako ćwiczenie współpracy przez zespoły na początku projektu lub inicjatywy strategicznej.

Metoda How Might WE to metoda myślenia projektowego, w której uczestnicy po prostu przeformułowują znane im wyzwania w pytanie zaczynające się od “How Might We”.

Przykładowo:


Jak możemy sprawić, by więcej osób zapłaciło w/przed…?


Jak moglibyśmy pomóc pracownikom zachować produktywność i zdrowie, gdy….?


Jak możemy sprawić, by klienci czuli, że ich dane są bezpieczne podczas…?

Kiedy powstaną odpowiedzi (2 -3 na grupę to dobra ilość), choć “im więcej, tym lepiej” pomysły trzeba przeanalizować, wybrać na daną chwilę najlepsze i posegregować w konkretnie nazwane obszary np. “narzędzia biurowe” (w zależności, nad czym pracujemy).

Później następuje moment, aby wybrać najbardziej obiecujące pomysły.

W tym przypadku można skorzystać z dwóch sposobów, aby ułatwić wybór wszystkim uczestnikom:

Głosowanie według klucza

Każdy otrzymuje 3 punkty, które rozdziela pomiędzy pomysłami / ich grupami.

Można użyć do tego celu wirtualnych kropek, kolorowych szpilek itp.

Najlepsze pomysły to te, które, najbardziej odpowiadają wybranej personie i jej problemowi oraz, te, które 
będzie można najszybciej przetestować.

Dodatkowo można wesprzeć ten proces zasadą, że nie można głosować na swoje pomysły.

Można stworzyć także macierz z kryteriami.

To tabela zawierająca w kolumnie ważne dla projektu kryteria oraz obok (w kolejnym wierszu) kilka pomysłów, które dostają oceny (ew. wpis tak/nie) dla każdego z wypisanych kryteriów.

Powstaną wówczas punktowe sumy ich wartości.

Pomysły z największą liczbą punktów przechodzą dalej.

To zadanie może jednak źle wpłynąć na pomysły, które ciężko będzie ocenić, a które mogą być jednak dobre w swym założeniu.

Jeśli uda się wybrać od 2 do 4 pomysłów, do dalszej pracy, to oznacza, że praca poszła bardzo dobrze na tym etapie.

Jako zespół Prosto o marketingu i sprzedaży, życzmy owocnych działań zespołowych i pamiętajcie, że nie ma złych pomysłów, są tylko te, które można, bądź nie można wdrożyć do realnego działania na daną chwilę.

Zatem do dzieła!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

Comments are closed.