wspolna rola marketingu i sprzedazy

Wspólna rola marketingu i sprzedaży

W tym artkule przybliżamy dlaczego ważne jest, aby marketing integrował się ze sprzedażą. Jakie są tego cele i jakie efekty można dzięki temu osiągnąć. A także jakie narzędzie i metody do tego wykorzystać.

Pracując z firmami, widzimy rosnącą rolę zrozumienia sprzedaży i marketingu, którą bierze się głównie z tego, że w duchu konkurencyjności potrzebują one głębiej przyjrzeć się wewnętrznym problemom, które mogą hamować sprzedaż.


Dlaczego jedną z najważniejszych kwestii, jest dostosowanie sprzedaży i marketingu?


Marketing i sprzedaż, aby mogły wzajemnie się wspierać, uzupełniać oraz podążać we wspólnym kierunku muszą zacząć rozumieć swój język, znać swoje potrzeby oraz mieć wspólne cele.


Żeby to osiągnąć, potrzebują właściwego do siebie nastawienia, czyli otwartości i szacunku.


Najlepiej, aby zaczęły wzajemnie dzielić się tym, czego każdy z nich potrzebuje od drugiego, aby osiągnąć swoje cele.


Kiedy działy sprzedaży i marketingu pracują ze sobą, a nie niezależnie, powoduje to, że firma zaczyna odnosić sukces na rynku.


Dlaczego dostosowanie sprzedaży i marketingu jest ważne?


Świat biznesu jest w ciągłym stanie rozwoju, tak jak i technologia, która wciąż czyni wielkie postępy.


Klienci mają nieograniczony dostęp do recenzji szczegółowo opisujących bezpośrednie doświadczenia innych osób na temat firm, ich produktów i usług.


Mają, także bardzo szeroki dostęp do informacji i jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między kampaniami marketingowymi a faktycznymi doświadczeniami klientów, firma jest postrzegana jako, ta, której nie można ufać, a zatem należy ją omijać, co przekłada się w końcowym rezultacie na jej zyski.


Złe wrażenie klienta przekłada się na obniżenie zaufania i zmniejszenie lojalności wobec marki.


Dlatego tak ważne staje się dostosowanie sprzedaży i marketingu. Oba działy muszą lepiej zrozumieć, jak pracuje drugi dział. Razem muszą dowiedzieć się więcej o tym, czego naprawdę chcą klienci i wykorzystać te informacje do opracowania wspólnych celów i strategii.


Jak to wygląda liczbowo?


Poniższe statystyki pokazują wartość dostosowania sprzedaży i marketingu:


Aberdeen Group donosi o 55% wzroście wskaźników zadowolenia klientów w przypadku firm, które wyrównują cele sprzedaży i marketingu.


Według Wheelhouse Advisors firmy generują więcej przychodów po dostosowaniu sprzedaży i marketingu.


Wheelhouse Advisors podaje również, że firmy B2B, które dostosowały sprzedaż i marketing, miały 27%  wzrost przychodów w ciągu trzech lat.


Według MarketingProfs. dostosowanie funkcji sprzedaży i marketingu może prowadzić do 36% wyższego wskaźnika utrzymania klienta i 38% większej liczby konwersji sprzedaży.


Ważną rolę, w tej sprawie będzie odgrywać zrównanie sprzedaży i marketingu, co oznaczać będzie przekierowanie uwagi marketingu na środek i dół lejka sprzedaży-przestrzeń, w której sprzedawcy pozyskują i obserwują leady przez cały cykl życia klienta.


Jest też prawie niemożliwe, aby firmy mogły ze sobą konkurować i przetrwać bez marketingu cyfrowego.


Wyszukiwarki i sieci społecznościowe dają firmom nowe możliwości wykorzystania automatyzacji do wprowadzania na rynek swoich produktów i usług.


Marketerzy są znacznie bardziej zorientowani na klienta niż kiedyś.


Co może wpłynąć na wzmocnienie relacji pomiędzy specjalistami ds. sprzedaży i marketingu?


Dostrzeganie wartości w sales enablement – wsparcie sprzedaży, czyli w procesie, który wykorzystuje nowoczesne platformy online do dostarczania zespołom sprzedażowym zasobów niezbędnych do zamykania coraz większej ilości okazji sprzedażowych.

Zasoby te mogą obejmować narzędzia, materiały szkoleniowe, edukacyjne i wiedzę, materiały marketingowe czy informacje produktowe, które pozwalają na zwiększenie skuteczności sprzedaży produktów lub usług.


To właśnie moment wdrożenia systemów SE może przynieść największe korzyści, gdy umocni się współpraca pomiędzy zespołami marketingu, siłami sprzedażowymi i coraz częściej również działami HR.


Jak powinna przebiegać efektywna współpraca na linii marketing – sprzedaż?


Marketing dostarcza zespołom handlowym najróżniejszych materiałów, które wspierają proces sprzedażowy.

Często są to szkolenia produktowe, materiały wideo, prezentacje czy skrypty sprzedażowe wspierające interakcje z potencjalnymi klientami.

Niestety często materiały tworzone przez zespoły marketingu nie są wykorzystywane przez sprzedawców, co stanowi ogromne marnotrawstwo zasobów!


Dobrą praktyką jest, kiedy dział marketingu tworzy i udostępnia nowe materiały przedstawicielom handlowym, jednocześnie sprawdzając wiedzę produktową i znajomość promocji wśród handlowców.

Z kolei sprzedawcy, nie muszą już przeszukiwać maili oraz dysków w poszukiwaniu kompletu materiałów do klientów, ponieważ mają wszystko uporządkowane w jednej przestrzeni.


Efektywna współpraca sprzedaży z działem marketingu opiera się również na szeregu dodatkowych korzyści płynących z systematycznego podnoszenia umiejętności i kompetencji oraz analizowania danych dotyczących obecnej wiedzy handlowców.


Jakie wspólne działania przynoszą dobre efekty?


• Wdrażanie i onboarding nowego członka zespołu sprzedażowego
• Rzetelna ocena umiejętności sprzedażowych w zespole
• Usprawnienie współpracy z działem marketingu w zakresie tworzenia treści skierowanych do klienta (prezentacji, materiałów, studiów przypadku itp.) dla każdego etapu procesu sprzedaży
• Tworzenie pomocy dydaktycznych, szablonów i skryptów dla każdego etapu procesu sprzedaży
• Prowadzenie szkoleń sprzedażowych (umiejętnościowych oraz produktowych)
• Analizowanie danych sprzedażowych w celu wsparcia procesu decyzyjnego
• Motywowanie i angażowanie handlowców w procesy rozwojowe


Jakie praktyki mogą przynieść złe efekty?


Niechęć do docenienia bezproblemowego klienta. Często pomija się ten temat, a jest on bardzo ważny.

Śledzenie ścieżek klientów, aby móc wyznaczać, skorygować bądź dalej podążać dobrymi kierunkami działań to jedno, drugie to zadbanie o każdego klienta w ten sam sposób, również w momencie, kiedy jest on szczęśliwy, a cały proces od pozyskania, do finalizacji przebiegł bezproblemowo.


Niezdolność do adaptacji i dostosowania się do zmieniających się czasów, czyli tzw. utknięcie w przeszłości.

Marketing ze sprzedażą powinien wspierać się w celu pozyskiwania nowej wiedzy, śledzenia nowych trendów, oczekiwań i potrzeb. A także wspierać na w obszarze wdrażania nowych rozwiązań i metod, po to, aby móc efektywniej je wykorzystywać.


Brak chęci do zburzenia murów pewnych procesów, które mogą być nie tylko zbyt dużym obciążeniem ze względu na ich złożoność, ciężkość, zbytnio skomplikowane np. procedury, zasady i warunki, ale także powodem, dla którego ciężko nadążyć za zmianami i trendami na rynku.


Niechęć działu marketingu do przyjmowania informacji zwrotnych od sprzedaży i odwrotnie, co jest praktyką, która może skutecznie zahamować efekty sprzedażowe poprzez niewystarczająco dobre i głębokie zrozumienie zachowań, potrzeb, oczekiwań klientów.


Niechęć działu sprzedaży do opierania się na działaniach marketingowych.

Sprzedaż powinna korzystać z dostępnych zasobów, materiałów, badań, które realizuje marketing, w celu pogłębienia wiedzy o rynku, skutecznego wejścia i rozwijania się na nim oraz korzystania z tego, że to marketing odpowiada za budowanie i wzmacnianie marki na rynku.


Działy marketingu tworzą treści, które nie są istotne lub interesujące dla klientów, stąd też sprzedawcy, którzy stoją na pierwszym froncie, czyli mają bezpośrednią relację z klientami, są, w stanie przekazać osobom z marketingu ich potrzeby, oczekiwania, a także błędy, jak i mocne strony.


Co zrobić, aby pokonać wspólne przeszkody w drodze do rozwoju firmy?


Aby pokonać przeszkody, zespoły sprzedaży i marketingu muszą dowiedzieć się, czego potrzebuje druga strona i polegać na najlepszych praktykach wyrównywania sprzedaży i marketingu.


Czego sprzedaż potrzebuje od marketingu?


Sales enablement to najnowszy termin w organizacjach sprzedażowych.

Hubspot definiuje ten termin w następujący sposób:

“Wsparcie sprzedaży to powtarzalny proces dostarczania zespołowi sprzedaży w Twojej firmie zasobów, których potrzebuje, aby zamknąć więcej transakcji.

Zasoby te mogą obejmować treści, narzędzia, wiedzę i informacje, aby skutecznie sprzedawać klientom swój produkt lub usługę.”


Sprzedawcy potrzebują komunikacji z działami marketingu, aby wzajemnie się wzmacniać i efektywnie pracować nad poprawą doświadczenia klienta w każdym punkcie styku z marką.


Treści reklamowe, treści na blogu i strategie marketingowe SEO to jedne z głównych narzędzi, które marketerzy cyfrowi wykorzystują do generowania leadów i zamykania sprzedaży.


Aby zapewnić sukces, handlowcy muszą lepiej znać strategię treści, aby mogli prowadzić skuteczniejsze rozmowy z potencjalnymi klientami.


Marketerzy mogą łatwiej zniwelować różnice między sprzedawcami, uczestnicząc w procesach szkoleniowych i wprowadzających do sprzedaży.


Współpraca od samego początku relacji między działami sprzedaży i marketingu zapewnia przejrzystość podejścia firmy do dostarczania lepszych doświadczeń klientów.


Zakres i jasność w zakresie ogólnej podróży klienta powoduje, że zespoły sprzedaży i marketingu realizują bardziej produktywną i efektywniejszą pracę.


Czego marketing potrzebuje od sprzedaży?


Sukces klienta jest celem końcowym dla działów marketingu i sprzedaży.


W rzeczywistości oba działy pełnią strategiczne role w podróży klienta.


Sprzedawcy każdego dnia są na pierwszej linii frontu z klientami, otrzymują od nich wiele informacji o tym, co ich motywuje do kupna.


Informacje, te można wykorzystać, po to, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób potencjalni klienci dokonują zakupów.


Działy marketingu mają pierwszy punkt styku w podróży klienta.


Sprzedawcy wykonują kolejny etap tego procesu i to właśnie tam często dochodzi do porażki na poziomie bezpośredniej relacji z klientem.


Marketo – amerykańska firma programistyczna z siedzibą w San Mateo w Kalifornii, przytacza badania Hubspot, z których wynika, że 79% leadów generowanych przez działy marketingu nigdy nie ulegają dalszej konwersji, ponieważ handlowcy nie potrafią pielęgnować relacji z klientami.

Istotą zrozumienia poruszanego w tym blogu tematu, jest wyrównanie sprzedaży i marketingu.


Sensowne jest jedynie zintegrowanie innych działów, jeśli jest to konieczne, aby poprawić ogólną skuteczność promocji sprzedaży.


Ogólnie rzecz biorąc, wsparcie sprzedaży usprawnia proces dla zespołów sprzedażowych i klientów.


Jak poprawić relacje między działami sprzedaży i marketingu?


Jeszcze do niedawna działy sprzedaży i marketingu nie miały ze sobą praktycznie żadnych relacji.

Aby poprawić relacje między działami sprzedaży i marketingu, należy najpierw wziąć pod uwagę, że budowanie relacji wymaga czasu i wysiłku obu stron.
Komunikacja i współpraca to klucz, do pokonywania barier, które hamują konwersję sprzedaży.


Działy sprzedaży i marketingu muszą być świadome wzajemnych barier i punktów bólu.


Coś choćby, tak prostego, jak wzajemny brak znajomości terminów branżowych, może wpływać na problem we współpracy.

Ponadto, złożoność procesu sprzedaży oznacza, że oba działy musiały rozwinąć i dopracować różne role w swoich działach.

Dostosowanie sprzedaży

Zespoły sprzedażowe są najbardziej produktywne, gdy przypisują role sprzedażowe do różnych części lejka sprzedażowego.


Zespoły np. call center nabierają wprawy w korzystaniu z narzędzi cyfrowych do przeglądania, kontaktowania się i kwalifikowania leadów, zanim przekażą je kierownikom ds. obsługi klienta lub osobom zamykającym transakcje.

Niezależnie od roli, jaką pełnią, handlowcy mają lepszy wgląd w klientów, gdy rozumieją proces i cele marketingowe.


Dostosowanie marketingu

Zespoły marketingowe mogą być podzielone ze względu na szereg ról wewnętrznych w ramach dyscypliny marketingowej.

Pod kierownictwem marketingowców pracują marketerzy cyfrowi, badacze i autorzy treści.

Rolą działów marketingu jest wprowadzanie na rynek produktów i usług w celu generowania leadów dla działów sprzedaży.

Ich obowiązki wymagają zrozumienia rynku docelowego poprzez identyfikację konkretnych profili klientów.


Najlepsze praktyki w zakresie dopasowania sprzedaży i marketingu, które pozwalają na lepszą współpracę pomiędzy marketingiem a sprzedażą.


Zdefiniowanie wspólnych terminów i akronimów


Kiedy oba działy zdefiniują, a dzięki temu zrozumieją co, oznaczają ich branże określenia, takie jak m.in.: kwalifikowane leady, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), A/B testing, click-through rate (CTR), profil idealnego klienta (ICP), marketing qualified lead (MQL) itp. wówczas ich współpraca będzie przebiegała sprawniej i efektywniej.


Korzystanie z zespołów wielofunkcyjnych


Warto, aby zacząć łączyć również poprzez odpowiednie do tego wyznaczone osoby, bądź agencje takie jak nasza Prosto o marketingu i sprzedaży, sprzedawców i marketerów.


Wykorzystywanie przez działy marketingu informacji zwrotnych od sprzedaży do identyfikacji klientów.


Korzystając z badań marketingowych, można skuteczniej opracować strategię i kolejne działania w dotarciu do klientów.


Korzystanie z tych samych narzędzi cyfrowych


Systemy telefoniczne oparte na chmurze i integracje VoIP oraz inne dostępne aplikacje i narzędzie umożliwiają zespołom sprzedaży i marketingu korzystanie z tych samych pulpitów i narzędzi, ułatwiając współpracę i dzielenie się spostrzeżeniami.


Regularne planowanie spotkań


Regularne spotkania usprawniają przepływ komunikacji między zespołami.

Dają możliwość omówienia barier, monitorowania postępów, udzielenia głosu obu zespołom i świętowania wspólnych sukcesów.


Korzystanie z narzędzi cyfrowych do obliczania ROI


Narzędzia cyfrowe dostarczają najdokładniejszych danych, aby połączyć działania marketingowe z konwersjami.

Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzedaży B2B ze względu na rosnącą złożoność cykli sprzedaży.
Skracanie cykli sprzedaży.

Oba działy muszą współpracować w celu określenia strategii skracania cykli sprzedaży.

Sposób prowadzenia procesu sprzedaży B2B jest bardzo złożony i wymaga zmiany strategii.

 

Wspólne definiowanie celów i strategii marketingu i sprzedaży.


To właściwa droga do uzyskania najlepszych wniosków i kierunków działań z obu działów w kierunku wspólnego celu końcowego, jakim jest zwiększenie doświadczenia klienta.


Świadomość, tego, jak ważny jest lejek sprzedaży w odniesieniu do cyklu przychodów.


Oba procesy są ważne dla całości procesów marketingowych i sprzedażowych, dlatego należy zapewnić ich synergię.

Dostosowanie sprzedaży i marketingu do części kultury w firmie.


Sukces klienta wymaga wyrównania sprzedaży i marketingu.

Dzięki temu, że wyrównanie jest częścią kultury firmy, oba zespoły w naturalny sposób dostrzegą wartość w drugim.

Można śmiało stwierdzić, że współpraca marketingu ze sprzedażą, to forma koła, które, aby spełniało jak najlepiej swoją funkcję, musi być cały czas w dynamicznym ruchu, warto też, aby podążało w jednym wspólnym kierunku dostarczania jak największych zysków dla firmy, zachowując przy tym spójność, wiarygodność oraz rzetelność.

Jako Prosto o marketingu i sprzedaży uczymy jak integrować i rozwijać obszary marketingu i sprzedaży, w celu podnoszenie ich wspólnej efektywności działań.


Serdecznie zapraszamy!

 
Dziękujemy!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

Comments are closed.