wspolna rola marketingu i sprzedazy

Wspólny kierunek marketingu i sprzedaży

Od początku naszej działalności wspieramy zarówno marketing, jak i sprzedaż, a najważniejszym dla nas odniesieniem jest skuteczna komunikacja i współpraca pomiędzy tymi dwoma obszarami.

Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, za nim jeszcze nasz projekt przybrał realnych i formalnych ram, powiedzieliśmy sobie, że najważniejsze dla nas będzie, takie działanie, które udowodni jak duże znaczenie, ma współpraca i wzajemna synergia pomiędzy marketingiem a sprzedażą.

Dlaczego to dla nas ważne?

Z naszej i naszych klientów przykładów wynika, że sprzedawcy są często sfrustrowani marketingiem, ponieważ czują, że dostarcza on nieistotnych treści i informacji, nawet gdy biorą się one z przeprowadzonych wcześniej uważnych obserwacji rynku.

Marketing uważa, że, nie da się w żaden sposób zadowolić sprzedawców, a także że są oni oporni na przyswajanie nowych informacji.

Przypominać, to może klasyczną rywalizację rodzeństwa: oboje wiedzą, że druga osoba jest ważna, ale pomiędzy nimi trwa ciągła walka o władzę i największą uwagę. A także żadna ze stron nie czuje się w takim samym stopniu rozumiana ani szanowana.

Prowadzi, to, do tego, że zamiast wspólnie przyczynić się do sukcesu marki, firmy, projektu, to wspólne przyczyniają się do porażki.

Dlatego w Prosto o marketingu i sprzedaży cały czas mówimy, jak ważne jest, aby wspólnie tworzyć jeden, zgrany i dobrze funkcjonujący zespół, który ma jeden główny cel. Tym celem jest sukces całego działania.

Dlatego w naszym zespole rozbrzmiewają zawsze hasła – mamy to! Udało się, zrobiliśmy to! Mamy wspólny sukces. Nie oni, nie tamci, a My!

To klucz do sukcesu.

Wiemy jednak doskonale jak dużo, trzeba poświęcić czasu, energii, uwagi, aby się ze sobą wspólnie zgrać i, że potrzeba znacznie więcej niż tylko comiesięcznych spotkań i powiadomień mailowych.

W duchu wspólnego zaangażowania wymieniamy się naszymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami – zarówno tymi dobrymi, jak i złymi.

Jesteśmy zaangażowani w urzeczywistnianie realnej możliwość dopasowania się marketingu do sprzedaży i odwrotnie sprzedaży do marketingu.

Dążymy do tego, aby nie odbywało się to tylko w naszej marce, ale i na całym rynku.

To, co ważne, to również fakt, że w naszym zespole dostosowujemy się na poziomie ludzkim, a nie tylko na poziomie procesu – zadania – organizacji.

Wierzymy, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi, a nie robotami wykonującymi sztywno i proceduralnie działania. Dlatego zrozumienie, empatia, otwartość ma dla nas wszystkich pierwszoplanowe znaczenie.

Nie chodzi też, tu o choćby organizowanie większej liczby spotkań, czy nawet o podstawowe informacje wysyłane pomiędzy działami, a chodzi o kultywowanie kultury, która pomaga na wzajemne osiąganie sukcesów.

Nie są to jednak sesje burzy mózgów ani dyskusje na temat strategii, a są to spotkania, podczas których można się pośmiać i lepiej się poznać. Przybiera to formę integracji, która pozwala lepiej się nam poznać.

Zatem myślimy w pierwszej kolejności o działaniu międzyludzkim, a nie o przedsięwzięciu taktycznym czy strategicznym.

Nie jest niczym w końcu odkrywczym, że kiedy liderzy traktują takie podejście poważnie,
to reszta zespołu również zaczyna wcielać tę wartość w zespół. A to przekłada się na silną i zdrową współpracę, opartą na szacunku, uważności i wzajemnym wsparciu.

Pamiętajmy, że marketing i sprzedaż, to wymagające obszary zawodowe, które jednakowo zasługują na taki sam szacunek i takie samo poważne podejście.

W ostatecznym rozrachunku marketing i sprzedaż tworzy jeden wspólny team – niezależnie od ich zadań oraz sposobu ich realizacji. Ten team daje na końcu wspólny efekt, który kończy się sukcesem, bądź porażką.

Dlatego tak ważne jest, aby w tym dniu życia wziąć sobie do serca, że jesteśmy jednym, wspólnym żyjącym organizmem, który dąży do wspólnego celu.


Serdecznie zapraszamy!

 
Dziękujemy!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

Comments are closed.