Regulamin

Konkurs na Facebooku

I. ZASADY OGÓLNE
 
1. Regulamin konkursu będzie dostępny w czasie jego trwania na stronie internetowej www.prostoomarketingu.pl/regulaminFB.
2. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
4. Administratorem danych jest Organizator.
5. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez 1 miesiąc.
7. Uczestnik Posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
 
 
II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie konkursowe. Nagrody otrzyma 3 osoby, które w komentarzu pod postem konkursowym najszybciej udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.
 Uwaga: komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę!
2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
3. Wyniki ogłaszane będą w komentarzach pod postem konkursowym. Znajdą się tam także informacje o terminie i miejscu odbioru nagrody. Niezgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. Zwycięzcom nie przysługuje możliwość wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
 
 

III. NAGRODY

1. Nagrodami dla laureatów konkursu są bilety na konferencję Prosto o marketingu i sprzedaży – I Pakiet, która odbędzie się on-line 28 września o godz.: 10/00