POST.10.09.2022. Od czego zacząć proces design thinking

Od czego zacząć proces design thinking? Wprowadzenie do procesu projektowania produktów, usług i procesów

Design Thinking skupia się na ludzkich potrzebach i emocjach.

Łączy w sobie logię i intuicję, analizę (szczególnie twardych danych), kreację (projektowanie wizualnie i użytkowe), myślenie symboliczne i wizualne wraz ze zdrowym rozsądkiem, znajomością oczekiwań oraz problemami i barierami, na które wskazuje otoczenie.


W myśleniu projektowym subiektywne doświadczenia klienta są obszarem, w którym rodzi się atrakcyjność, pożądanie, ale i pozytywny stan emocjonalny taki jak euforia, radość, czy też ulga z rozwiązania problemu – uleczenia bólu.


Bez względu na dziedzinę i skalę działania służy tam, gdzie istnieje potrzeba stworzenia, bądź ulepszenia lepszej usługi, opracowania bądź dopracowania (zmiany – modyfikacji) strategii działania, ulepszenia – wzmocnienia komunikacji.


Zatem wszędzie tam, gdzie wymagane jest nowe spojrzenie na sytuację, oczekiwania.

Bądź tam, gdzie trzeba coś poprawić, bądź przeciwdziałać określonemu problemowi.


Design Thinking jest nastawiony mocno, a nawet bezpośrednio na odbiorcę – klienta – drugiego człowieka.

Koncentruje się na tym, w jaki sposób dojść do sukcesu, czyli punktu maksymalnego zaspokojenia i zadowolenia końcowego odbiorcy, dlatego też składa się z następujących po sobie faz, które przenikają się, wzmacniają i kreują z wielkiej plątaniny wyobrażeń, pomysłów, oczekiwań jeden finalny i najlepszy na dany moment efekt: produkt – usługę – działanie.


Złożony jest z takich faz jak:

Ideacja – to w jej trakcie tworzy się pomysły i buduje prototypy


Implementacji – w jej trakcie powstaje plan wdrożenia ostatecznej wybranej koncepcji


W procesie design thinking akceptuje się pomyłki i powtórki, które przybliżają nas do jak najbardziej doskonałego rozwiązania.

A co najważniejsze, w trakcie procesu, umiejscawia się człowieka w centrum zainteresowania, w tym jego potrzeby i sens działań.


W różnych biznesach będą to różne działania np.: wprowadzenie nowego menu, produktów, rozwój współpracy z zespołem, kontakt z klientem, a nawet wyniki sprzedaży, czy też efektywność działań marketingowych i promocyjnych, a także PR.


Dlatego też myślenie projektowe pozwala uskuteczniać rozwiązywanie problemów, a także jest doskonałym narzędziem do tworzenia nowych koncepcji, pomysłów i wprowadzania zmian.

 

Jest zestawem narzędzi i ćwiczeń warsztatowych, które pomagają wykreować nowe konkretne pomysły do jak najlepszego momentu, w którym jego forma, funkcjonalność będą stać na najwyższym poziomie

A także zadowolenia, które bierze się z dostarczenia pełno wymiarowego rozwiązania pozwalającego zaspokoić, uśmierzyć, zadowolić problemy, oczekiwania końcowych odbiorców.


Design thinking sprawdza się również w prowadzeniu spotkań z zarządem, zespołem, klientami.


A wszystko zaczyna się od dostrzeżenia problemów, kłopotliwych sytuacji, rozterek i zwątpień, a także pogorszenia sytuacji np. kryzysu w sprzedaży, komunikacji, pogorszenia relacji z otoczeniem itd.


Następnie także od pomysłów na działanie albo ideacji z otoczeniem.

Problem może jednak pojawić się jednak na poziomie dzielenia się tymi pomysłami z innymi (z członkami zespołu),  albo też na poziomie wdrożenia ich fazę produkcji, dostarczenia i użytkowania.


Czynnikami, które mogą blokować pomysły i samą pracę, to aspekty psychologiczne jak np.: brak zrozumienia, zaufania, a nawet odwagi, jak również aspekty czysto fizyczne np. możliwość urealnienia pomysłów ze względu na posiadane zasoby.

Obawa przed dzieleniem się pomysłami może być także spowodowana przeczuciem, że można otrzymać finalnie efekt, który zaszkodzi, a nie pomoże, albo też osłabi pozycję w zespole, otoczeniu, społeczeństwie, firmie.


Warto wziąć pod uwagę również to, że każdy produkt i usługę należy sprawdzić na każdym etapie ich powstawania na podstawie zebranych danych i aktualnych potrzeb otoczenia, co dla mniej doświadczonych osób w tym zakresie może być skomplikowane oraz generować koszty. A to może wpływać na niechęć i obniżenie energii do dalszego działania.


Zatem w jaki sposób z tym poradzić?


Poprzez umiejętną pracę zespołową i twórcze rozwiązywanie problemów, a także dopasowanie się do realnych warunków i posiadanych zasobów.


Design thinking pozwala na syntezę danych, które posiadamy i przy odpowiednim wsparciu z zewnątrz np. wsparciu moderatora procesów design thinking można uzyskać bardzo dobre efekty bez angażowania znaczących środków finansowych.

Dlatego ważnym elementem w tym procesie jest iteracja.

Pracując w zespole, niemal wszyscy zaangażowani uczestnicy chcą wyrazić swoje zdanie, podzielić się swoim pomysłem i powinno stworzyć się ku temu odpowiednio sprzyjające warunki.

Powinny dać one przyjazną przestrzeń do generowania, nawet tych najdalszych do zrealizowania w końcowej fazie pomysłów, czy też tych, które nigdy nie zostaną zrealizowane

 

Powinny także dać otwarte miejsce na popełnianie pomyłek oraz czas na udoskonalanie –    doprecyzowywanie wizji.


To uczestnikom da poczucie bezpieczeństwa, komfort pracy, pobudzenie ochoty do angażowania się w wymianę i przedstawianie pomysłów.


W fazie kreacji i wdrożeń występują zaś czynniki spowodowane zewnętrznymi działaniami i oczekiwaniami, np.: presja, ograniczenia, zewnętrzna ocena, a to prowadzi do spadku motywacji, czyli zaangażowania.


Dobrze prowadzony proces to jednak eliminuje i zastępuje pozytywnymi czynnikami, które wzmacniają proces, prowadząc do szczęśliwego finału – pozytywnych wniosków oraz nadaje impuls do kolejnych działań.


W jaki sposób zacząć proces design thinking?


Na początku warto postawić kluczowe pytania np.:


„jak można sprawić, aby…?”
„jak sprawić, aby usługa stała się przyjemnym i ciekawym doświadczeniem dla użytkownika?”
„jak osiągnąć…?”
„jak dojść do…?”
„dlaczego…kiedy…kto…jak?”

Ważne zatem, aby proces projektowania zacząć od zaznaczenia problemu, z jakim chcemy się zmierzyć.

Jednocześnie pamiętając o tym, żeby postawić odbiorcę w centralnym miejscu naszego zainteresowania.

Stąd też tak ważne i cenne jest, aby zebrać dane np. poprzez pogłębione wywiady.

A także korzystać z możliwości zbierania doświadczeń, możliwości poznawania preferencji, potrzeb otoczenia zarówno tego bliższego jak i dalszego.

Nie wiesz jak zacząć, oraz nie wiesz jak umiejętnie przeprowadzić proces design thinking? 

Zapraszamy do kontaktu z zespołem Prosto o marketingu i sprzedaży.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

Comments are closed.